Produkter

For å få tilgang til API-er som krever en API-nøkkel, må du abonnere på produktene våre. Når du abonnerer på et produkt, tildeles du en unik API-nøkkel. Noen produkter gir deg API-nøkkelen umiddelbart, mens andre krever godkjenning fra oss før du får tilgang.

Hvert produkt kan gi tilgang til enten ett API eller en samling av API-er. I mange tilfeller har hvert API sitt eget produkt, men det kan også være tilfeller der et produkt gir tilgang til flere API-er.